Vốn đầu tư vào các KCN Thừa Thiên-Huế tăng mạnh

ThienNhien.Net – Năm 2012, Thừa Thiên Huế đã thu hút trên 7.200 tỷ đồng đầu tư vào các khu công nghiệp, tăng gấp 3 lần so với năm 2011; vốn thực hiện tăng 167%.

Ông Nguyễn Hữa Trân, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết nguyên nhân là kết cấu hạ tầng tại các khu công nghiệp trong tỉnh được đầu tư ngày càng hoàn chỉnh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện.

Khu công nghiệp Phú Bài, Thừa Thiên Huế đạt tỷ lệ lấp đầy 94%
Khu công nghiệp Phú Bài, Thừa Thiên Huế đạt tỷ lệ lấp đầy 94%

Thừa Thiên Huế hiện có 6 khu công nghiệp với tổng diện tích 2.168,8 ha. Giá trị sản xuất công nghiệp tại khu vực này đạt 3.247,31 tỷ đồng, chiếm 39,2% so với giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Giá trị xuất khẩu đạt 294,59 triệu USD, chiếm 64% so với tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Doanh nghiệp tại các khu công nghiệp nộp 862,61 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng 33,3% so với năm 2011; giải quyết việc làm cho 14.111 lao động, tăng 15% so với năm 2011.

Năm 2013, Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp đạt 2.900 tỷ đồng; vốn thực hiện đạt 2.889,13 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp tại các khu công nghiệp tăng 23,17%; kim ngạch xuất khẩu tăng 15,4%; các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước tăng 10% và thu hút thêm khoảng 3.000 lao động, tăng 21,9% so với năm 2012.

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết năm 2013, tỉnh sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các dự án treo, không đủ năng lực thực hiện trong các khu công nghiệp.

Tỉnh cũng tập trung phát triển hạ tầng các khu công nghiệp đồng bộ và đảm bảo các yếu tố môi trường, an ninh trật tự và hạ tầng xã hội. Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình hoạt động.

Trong lựa chọn phát triển công nghiệp, tỉnh sẽ ưu tiên phát triển ngành dệt may và công nghiệp phụ trợ để trở thành trung tâm công nghiệp dệt may của đất nước.