Đồng Nai công bố quy hoạch sử dụng đất, tài nguyên nước và khoáng sản

ThienNhien.Net – Sáng 16/1, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái đã giành thời gian đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn đến năm 2020 và quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng khoáng sản trên địa bàn đến năm 2015, tầm nhìn 2020 do Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh tổ chức.

Theo quy hoạch, chỉ tiêu đến năm 2020 đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh là 421.000 ha, giảm gần 47.000 ha so với hiện nay, chủ yếu là đất trồng lúa, trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất. Trong khi đó đất phi nông nghiệp sẽ tăng lên thêm khoảng 46.000 ha, nâng tổng quỹ đất phi nông nghiệp đến năm 2020 là 168.000 ha. Tăng nhiều nhất là đất khu công nghiệp tăng gần 3.000 ha, cụm công nghiệp gần 1000 ha, đất ở đô thị 2.300 ha và đất khai thác vật liệu xây dựng, gốm sứ, vật liệu san lấp là 2.100 ha.

Về quy hoạch khai thác khoảng sản đến năm 2015 sẽ khoanh định và đưa vào khai thác 41 mỏ trên diện tích khoảng 1.730 ha với trữ lượng 368 triệu m3, trong đó chủ yếu là mỏ đá xây dựng.

Một mỏ khai thác đá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Báo Đồng Nai)
Một mỏ khai thác đá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Về quy hoạch tài nguyên nước, trên địa bàn tỉnh có phạm vi quy hoạch 12 tiểu lưu vực như: lưu vực hạ và thượng nguồn sông Đồng Nai, sông La Ngà, sông Thao, sông Thị Vải… Theo đó, tổng lượng nước mặt xấp xỉ 24 tỷ m3/năm; đảm bảo cấp nước tự nhiên bình quân đầu người trên 9.000 m3/năm; số hộ được sử dụng nước sạch đến năm 2015 là trên 99% và năm 2020 là 100%; đảm bảo cấp 100% lượng nước theo yêu cầu của các khu, cụm công nghiệp; bảo vệ tính toàn vẹn của các vùng đất ngập nước và khu rừng ngập mặn ở Long Thành – Nhơn Trạch.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái nhấn mạnh: Việc công bố quy hoạch sử dụng đất, tài nguyên nước và khoáng sản lần này chính là công cụ để tiếp tục quản lý chặt chẽ và khai thác, sử dụng hợp lý có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh đề nghị: Các đơn vị, sở ngành và địa phương phải tổ chức thực hiện các nội dung và chỉ tiêu trong quy hoạch đối với từng đơn vị và địa phương mình; tăng cường thanh kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc sử dụng đất, tài nguyên nước, khoáng sản trái với quy hoạch. Đồng thời tổ chức tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân nắm dược thông tin quy hoạch để chấp hành đúng quy định của pháp luật và tham gia giám sát các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện.