CHAI tuyển quản trị kiêm phiên dịch tạm thời

Tổ chức Sáng kiến Y tế Clinton (CHAI) cần tuyển 01 cán bộ quản trị kiêm phiên dịch tạm thời, làm việc tại Hà Nội trong thời gian 6 tháng.

Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2013

Thông tin tham khảo chi tiết tại đây