FHF tuyển 2 vị trí

Quỹ Fred Hollow (FHF) cần tuyển 01 cán bộ quản lý tài chính và và 01 cán bộ dự án.

Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2012

Thông tin chi tiết như sau: cán bộ quản lý tài chính, cán bộ dự án