GIZ tuyển cán bộ nhân sự

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) cần tuyển 01 cán bộ nhân sự làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: ngày 22/01/2013

Thông tin tham khảo chi tiết tại đây.