Animals Asia tuyển Cán bộ dự án

Animals Asia đang tuyển 01 Cán bộ dự án về phúc lợi động vật, làm việc tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ bằng tiếng Anh về địa chỉ email: nhoang@animalsasia.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.