UNDP tuyển chuyên gia tư vấn

UNDP tìm kiếm 01 vị trí chuyên gia tư vấn về tài nguyên và môi trường (trưởng nhóm) và 01 vị trí chuyên gia tư vấn quốc gia về giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu cho dự án: “ Tăng cường năng lực quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam”.

Hạn nộp hồ sơ: 9h ngày 16/01/2013

Thông tin tham khảo chi tiết tại đây.