Room to Read tuyển Giám đốc điều hành

Room to Read – Tổ chức Phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục cho trẻ em những vùng khó khăn với phương châm hành động “Thế giới thay đổi từ khi trẻ em được đến trường”, cần tuyển 01 giám đốc điều hành chương trình, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Liên hệ:

Văn phòng tổ chức Room to Read tại Việt Nam

Địa chỉ: 972E Trường Sa, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3526 2712

Email: thao.ngo@roomtoread.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.