CARE tuyển quản trị nhân sự

Tổ chức CARE Việt Nam cần tuyển quản trị nhân sự làm việc tại Hà Nội và đi công tác theo yêu cầu

Hạn nộp hồ sơ:16/01/2013

Thông tin tham khảo chi tiết tại đây.