Giải thưởng báo chí về công nghệ xanh 2010

Tập đoàn Siemens – một trong những công ty hàng đầu thế giới về công nghệ xanh mới phát động "Giải thưởng báo chí về công nghệ xanh 2010" nhằm vinh danh và trao thưởng cho các nhà báo có tác phẩm xuất sắc về 3 đề tài: năng lượng hiệu quả, hiệu suất công nghiệp và phát triển bền vững.


Đây là giải thưởng đầu tiên dành cho các nhà báo chuyên nghiệp ở Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Tất cả các tác phẩm tham dự giải thưởng này phải được đăng tải trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2010 trên báo in, tạp chí hoặc báo điện tử của các cơ quan báo chí chuyên nghiệp. Các tác phẩm bằng tiếng Việt cần gửi kèm bản dịch tiếng Anh.

Sẽ có 6 giải thưởng được trao gồm 3 giải thưởng chính và 3 giải thưởng danh dự cho mỗi chủ đề.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin truy cập website: www.siemens.com.vn/SGTJA2010.