68,9 tỷ đồng cho 15 đề tài KHCN phục vụ ứng phó BĐKH

ThienNhien.Net – Bộ trưởng Bộ TN&MT vừa ký Quyết định 2058/QĐ-TTg phê duyệt dự toán kinh phí 15 đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước thực hiện trong năm 2013 thuộc Chương trình khoa học công nghệ phục vụ Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, Mã số KHCN – BĐKH/ 11-15 với tổng kinh phí là 68,9 tỷ đồng.

Trong đó, một số đề tài quan trọng, có tính ứng dụng cao đã được giao cho các đơn vị có bề dày nghiên cứu KHCN trong lĩnh vực BĐKH đảm nhiệm như:

– Đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học, tăng cường năng lực đáp ứng thông tin khí tượng thủy văn phục vụ công tác ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH-15) do Cục Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT) đảm nhiệm với kinh phí được duyệt 2,9 tỷ đồng;

– Đề tài Nghiên cứu phát triển bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ công tác quản lý Nhà nước về biến đổi khí hậu (BĐKH-16) do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường phụ trách với kinh phí được duyệt 4,1 tỷ đồng;

– Đề tài Đánh giá mức độ tổn thương về kinh tế – xã hội do lũ lụt trên một số lưu vực sông chính ở Miền Trung trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khai thác các công trình thủy điện, thủy lợi (BĐKH-19) do Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đảm nhiệm với kinh phí được duyệt 4,9 tỷ đồng.