Hội nghị quy hoạch phát triển thủy lợi khu vực ĐBSCL

ThienNhien.Net – Ngày 11/12, tại TP Cần Thơ, Bộ NN&PTNT phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức hội nghị “Quy hoạch phát triểu thủy lợi khu vực ĐBSCL” nhằm góp phần đảm bảo an toàn dân sinh, sản xuất, cơ sở hạ tầng cho khoảng 32 triệu dân vùng ĐBSCL tính đến năm 2050, trong đó khoảng 20 triệu dân vùng ngập lũ và 12 triệu dân vùng ven biển.

Tại Hội nghị, Tổng cục Thủy lợi đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thủy lợi ĐBSCL giai đoạn 2012 – 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng với diện tích tự nhiên khoảng 3,96 triệu ha. Theo đó, phạm vi quy hoạch thủy lợi vùng ĐBSCL gồm 13 tỉnh, thành trong khu vực nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi, chủ động cấp nước, tiêu thoát nước, kiểm soát lũ, kiểm soát mặn ổn định cho khoảng 1,8 triệu ha đất lúa vùng ĐBSCL. Chủ động nguồn nước đảm bảo lịch thời vụ và quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đề xuất giải pháp cung cấp nước ngọt, nước mặn ổn định và bền vững cho khoảng 0,7 triệu ha diện tích nuôi trồng thủy sản nước lợ và nước ngọt trong vùng. Hoàn chỉnh hệ thống đê biển, đê sông, hệ thống cống điều tiết nhằm ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và lợi nhuận trên một đơn vị diện tích; khai thác thế mạnh về sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản, trồng và chế biến các loại trái cây đem lại hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, Quy hoạch cũng đề ra giải pháp công trình cho từng vùng như: vùng tả sông Tiền (Đồng Tháp Mười và Đông Vàm Cỏ Đông); vùng giữa sông Tiền, sông Hậu; vùng Tứ giác Long Xuyên; vùng bán đảo Cà Mau. Bên cạnh giải pháp đầu tư các công trình, quy hoạch cũng sẽ thực hiện chương trình trồng rừng ngập mặn ven biển và bảo vệ các khu vườn quốc gia tại các tỉnh thuộc ĐBSCL; trồng cây chắn sóng đối với các khu vực đê bao chống lũ triệt để ở các khu vực ngập lũ…