Khởi công đề án thăm dò bể than đồng bằng sông Hồng

ThienNhien.Net – Sáng 21-9, tại xã Nam Thịnh, Tiền Hải (tỉnh Thái Bình), Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) khởi công thực hiện đề án thăm dò than khu Nam Thịnh, Nam Hưng, huyện Tiền Hải (thuộc bể than đồng bằng sông Hồng).

Bể than đồng bằng sông Hồng được phát hiện từ những năm 60 của thế kỷ trước. Theo dự báo, bể than có diện tích khoảng 2.500 km2, tổng trữ lượng khoảng 210 tỷ tấn với chất lượng tốt, phân bố chủ yếu và tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Bình (chiếm gần 90% trữ lượng).

Theo kế hoạch, tổng diện tích khu vực được cấp phép thăm dò là 5,29 km2; độ sâu thăm dò đến mức – 1.200 m. Nhà thầu thi công sẽ khoan 23 lỗ với tổng số mét khoan là 19.650 m; lấy 500 mẫu than, 300 mẫu đá, 240 mẫu khí để phân tích, xác định đặc điểm, tính chất của than, đá. Dự kiến, trữ lượng than đạt được sau thăm dò là khoảng 236 triệu tấn. Việc thăm dò sẽ kết thúc vào tháng 9-2017, sau đó tổng hợp kết quả thăm dò, lập báo cáo địa chất, trình và thông qua tại Hội đồng trữ lượng Quốc gia.

Nguồn: