Các doanh nghiệp di dời khỏi KCN Biên Hòa 1 được ưu tiên hỗ trợ

ThienNhien.Net – Về Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 ở tỉnh Đồng Nai thành khu đô thị – dịch vụ – thương mại, ông Trần Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa (Sonadezi), đơn vị được tỉnh Đồng Nai phân công lập đề án di dời, vừa cho biết, nếu DN nào đủ khả năng về năng lực và tài chính thì có quyền tự chuyển đổi công năng theo quy hoạch được duyệt ở khu đất của mình tại đây.

Trường hợp DN không có khả năng sẽ nhận tiền bồi thường hoặc hỗ trợ di dời xây dựng nhà máy ở vị trí mới.

Ngoài ra, DN đang hoạt động tại KCN Biên Hòa 1 nếu không có khả năng tự chuyển đổi công năng theo quy hoạch sẽ được ưu tiên tham gia vào cổ đông của một công ty mới sẽ được thành lập để quản lý Dự án khu đô thị – dịch vụ – thương mại sau khi chuyển đổi, tỷ lệ góp vốn của DN bằng tỷ lệ đất đang thuê ở trong KCN để đảm bảo sự công bằng.