Na Uy viện trợ Việt Nam 30 triệu USD bảo vệ rừng

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

ThienNhien.Net – Tin từ văn phòng chương trình REDD+ Việt Nam (chương trình giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng) cho hay Chính phủ Na Uy đã đồng ý tài trợ cho Việt Nam 30 triệu USD để tiếp tục thực hiện chương trình.

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 18 (COP18) các bên tham gia công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu tại Doha, Qatar, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Na Uy đã ký tuyên bố chung về “Hợp tác thực hiện sáng kiến giảm phát thải thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển REDD+”.

Tuyên bố chung nhằm thúc đẩy hợp tác cấp Chính phủ giữa hai nước góp phần giúp Việt Nam thực hiện thành công chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu thông qua việc quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, xóa đói giảm nghèo.

Đồng thời, Na Uy cam kết tài trợ cho chương trình REDD+ Việt Nam giai đoạn từ 2012-2015 nhằm tiếp tục nâng cao năng lực về tổ chức, thể chế và kỹ thuật thực hiện REDD+ tại 6 tỉnh, với khoản kinh phí viện trợ không hoàn lại khoảng 30 triệu USD.

Năm 2009, Na Uy đã tài trợ cho việc chuẩn bị thực hiện REDD+ tại Việt Nam với tổng số kinh phí gần 4,4 triệu USD.