Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với lâm sản rừng

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành quyết định về việc quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với lâm sản rừng tự nhiên và thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Việc tính thuế tài nguyên đối với lâm sản rừng tự nhiên (gỗ, lâm sản ngoài gỗ, lâm sản phụ khác) phụ thuộc vào từng loài cây, từng loại gỗ và kích thước gỗ. Giá tính thuế đối với gốc, rễ được tính bằng 50% giá tính thuế của các nhóm loài, đường kính tương ứng qui định tại Quyết định này; Giá tính thuế các loại gỗ tròn có đường kính < 25 cm được tính bằng 20% giá tính thuế của các nhóm, loài tương ứng có đường kính 25 cm < ĐK < 50 cm quy định tại Quyêt định này,Củi: giá 210.00 đồng/Ster.

Tương tự, thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với lâm sản rừng trồng cũng áp dụng theo từng loài cây. Cụ thể, giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng khác được tính bằng80% giá tính thuế của các loại lâm sản rừng tự nhiên thuộc nhóm, loài, đường kính tương ứng quy định tại Quyết định này.

Mức giá quy định không có giá trị thanh toán đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh lâm sản. Việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá lâm sản không được thấp hơn giá tối thiểu của từng loại lâm sản.

Khi giá cả có biển động từ 20% trở lên Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án giá tính thuế tài nguyên trình ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.