Góp ý dự thảo điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

ThienNhien.Net – Góp ý về Dự thảo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến 2020 và định hướng tới 2030 theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ NN&PTNT đề nghị bổ sung thêm vấn đề quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản trong thời gian qua.

Một mỏ quặng ở Hà Giang (Ảnh: ThienNhien.Net)

Ngoài ra, dự thảo cần bổ sung nội dung lập bản đồ địa lý bên cạnh việc lập bản đồ địa chất. Bản đồ địa chất chỉ thể hiện được phân bố các cấu tạo địa chất trên mặt , còn bản đồ địa vật lý mới thể hiện được phân bố các dị thường địa vật lý ở dưới sâu. Hai dạng bản đồ này tuy khác nhau nhưng đều rất cần cho việc điều tra, quy hoạch, đánh giá khoáng sản.

Về phần Mục tiêu bảo vệ môi trường, ngoài dữ liệu về địa chất, dự thảo cần bổ sung dữ liệu địa vật lý để phục vụ xây dựng, thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong quy hoạch, khai thác khoáng sản.

Dự thảo cũng cần quan tâm hơn tới việc áp dụng các phương pháp địa vật lý trong điều tra cơ bản về khoáng sản để lập bản đồ; bổ sung công tác khảo sát địa chấn trong nội dung khảo sát địa vật lý cũng như công tác điều tra những tai biến địa chất khác bên cạnh điều tra nguy cơ trượt lở đất.