CARE tuyển chuyên gia tư vấn

Tổ chức CARE cần tuyển chuyên gia/nhóm chuyên gia tư vấn đánh giá dự án thích ứng dựa vào cộng đồng ở ĐBSCL

Hạn nộp hồ sơ: 17/10/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.