FHI 360 tuyển Cố vấn

Tổ chức FHI 360 cần tuyển Cố vấn Thay đổi hành vi và zã hội cho Dự án Giảm thiểu ô nhiễm nhựa tại Việt Nam, làm việc tại Hà Nội.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây

Hạn cuối hồ sơ: 08/12/2021