Ngăn chặn khai thác lâm, khoáng sản trái phép tại Hòa Bắc

ThienNhien.Net – Ngày 21/9, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản chỉ đạo UBND huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT và các cơ quan liên quan cử lực lượng chức năng thường xuyên chốt chặn để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác lâm, khoáng sản trái phép tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, định kỳ cuối tháng báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.

UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cho UBND huyện Hòa Vang tiếp tục làm việc với Tổ công tác được thành lập tại Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 của UBND huyện Hòa Vang và yêu cầu Tổ công tác thực hiện xử lý nghiêm đối với những hành vi khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn.