Vướng cơ chế hỗ trợ, Đồng Nai khó di dời 481 cơ sở gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Sớm di dời 481 cơ sở gây ô nhiễm và các cơ sở phải di dời theo quy định xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh đợt 1 là chủ trương đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt từ lâu, tuy nhiên quá trình thực hiện đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn do địa phương chưa thể ban hành các chính sách hỗ trợ.

Sáng 16/2, Ban chỉ đạo di dời các cơ sở gây ô nhiễm đã có buổi họp nhằm rà soát, bổ sung quy chế hoạt động và xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình di dời.

Tại buổi làm việc, các thành viên đều cho rằng, chủ trương di dời là đúng đắn song quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn do đến nay tỉnh chưa ban hành các chính sách hỗ trợ di dời vì còn vướng mắc trong các cơ chế hỗ trợ.

Riêng với các sở gốm mỹ nghệ, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc di dời. Với các cơ sở chăn nuôi, tỉnh cũng đã quy hoạch 137 vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung, tuy nhiên do chưa có đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật nên chưa thu hút được doanh nghiệp tham gia, các cơ sở chăn nuôi chưa mặn mà vào khu chăn nuôi tập trung.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh, Trưởng Ban chỉ đạo cho rằng, vấn đề lớn nhất hiện nay là cần phải bố trí địa điểm cho việc di dời. Do đó, đối với các cơ sở di dời vào khu công nghiệp, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp khảo sát, bố trí địa điểm. Với các cơ sở nhỏ lẻ, giao Sở Công thương rà soát vào các cụm công nghiệp nhỏ lẻ.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng cần sớm hoàn thành quy chế hỗ trợ để thúc đẩy việc triển khai hỗ trợ di dời.