Không triển khai dự án khi chưa phê duyệt báo cáo ĐTM

ThienNhien.Net – “Đề nghị UBND các tỉnh kiên quyết không cho phép các dự án thuộc thẩm quyền quản lý, phê duyệt của mình được triển khai khi chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc chưa được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường (CBM)”.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Trên đây là chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Đối với các doanh nghiệp được cấp quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM đã đi vào hoạt động sau ngày 01/7/2006 nhưng chưa được cấp giấy xác nhận về việc đã thực hiện các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, UBND các tỉnh, thành cần lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện gửi cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xác nhận trước ngày 5/6/2013.