Đắk Nông: 14 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng năm 2012

ThienNhien.Net – Chiều 15/1, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông Hoàng Thị Kim Dung cho biết: Kết quả rà soát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh trong năm 2012 hiện có đến 14 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trong đó có 7 cơ sở thuộc nhóm công ích và 7 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Cụ thể, 7 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc nhóm công ích bao gồm bãi chôn lấp chất thải rắn của 7 huyện trong tỉnh gồm: Cư Giút, Đác Mil, Đác Glong, Đác R’lấp, Đác Song, Krông Nô và Tuy Đức. Bãi chôn lấp chất thải rắn của các huyện này (bãi có diện tích nhỏ nhất là 2 ha, bãi có diện tích rộng nhất là 20 ha) đến nay chưa được phê duyệt báo cáo tác động môi trường, chưa được đầu tư xây dựng và chưa có hệ thống xử lý nước rỉ rác theo quy định… nhưng mỗi ngày tiếp nhận hàng chục tấn rác thải, vì vậy nước rỉ rác xả vào môi trường đất vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường từ 50 lần trở lên và 6 thông số trở lên vượt quy chuẩn về xả thải.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Bệnh viện đa khoa của bảy huyện trong tỉnh gồm: Cư Giút, Đác Mil, Đác Glong, Đác R’lấp, Đác Song, Krông Nô và Tuy Đức), khí thải vượt quy chuẩn từ 2  đến dưới 5 lần với lưu lượng khí thải từ 2.000m3/h trở lên; xả nước thải vượt quy chuẩn Việt Nam từ năm đến 10 lần; chất thải nguy hại chưa được xử lý bằng lò đốt mà chỉ thực hiện chôn lấp… nên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.