Tìm sự hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường

Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại Khu BTTN đất ngập nước Vân Long (Ảnh: ThienNhien.Net)

ThienNhien.Net – Đây là câu hỏi chủ đạo được đặt ra tại Hội thảo “Hài hòa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ở Việt Nam” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên tổ chức trong hai ngày 20-21/9 tại Khu Bảo tồn đất ngập nước Vân Long, Gia Viễn, Ninh Bình.

Mục tiêu chính của hội thảo nhằm nhìn nhận và đánh giá những bất cập, thách thức trong chính sách phát triển đối với mục tiêu bền vững môi trường ở Việt Nam, đồng thời thảo luận và gợi ý chính sách nhằm đảm bảo hài hòa mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên.

Hội thảo quy tụ sự tham gia của nhiều chuyên gia, các nhà quản lý cũng như các nhà báo chuyên về lĩnh vực kinh tế và môi trường. Trong ngày hôm nay, các đại biểu đã tập trung nghe và thảo luận về một số chủ đề quan trọng như: thực trạng công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam; đánh giá tác động môi trường trong quá trình ra quyết định đối với các dự án phát triển; vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ các dự án; những bài học thực tế về hệ lụy xã hội, môi trường và sinh thái do khai thác khoáng sản ở một số địa phương…