Ninh Bình phát triển cơ sở hạ tầng để ứng phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net  – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án “Phát triển Cơ sở hạ tầng hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu huyện Kim Sơn và Gia Viễn” tỉnh Ninh Bình, ưu tiên sử dụng vốn vay của Quỹ OPEC về phát triển quốc tế với tổng kinh phí 16 triệu USD.

Vốn đối ứng cho dự án được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của UBND tỉnh Ninh Bình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Ninh Bình hoàn thiện văn kiện, phê duyệt dự án trên cơ sở góp ý của các cơ quan liên quan.