Đập Belo Monte lại được cho phép xây dựng

ThienNhien.Net – Tòa án Tối cao Brazil đã cho phép tiếp tục triển khai Đập Belo Monte ở khu vực sông Amazon, bãi bỏ quyết định trước đó của tòa án cấp thấp hơn yêu cầu công trình này phải ngừng thi công.

Đập Belo Monte (Greenpeace)

Cleber Buzatto, giám đốc CIMI, một tổ chức hoạt động vì quyền lợi của người dân địa phương cho biết họ sẽ tiếp tục phản đối dự án Đập Belo Monte. Họ tin rằng các phân tích của mình sẽ chỉ ra cho các nhà lãnh đạo thấy nhà nước chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế chứ chưa cân nhắc đến ảnh hưởng của dự án tới đời sống người dân.

Dự án Belo Monte được chính quyền ủng hộ nhưng lại bị các nhà hoạt động môi trường và nhân quyền phản đối vì  cho rằng công trình này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sinh kế của người dân khu vực lân cận và phá hoại sông Xingu River, một nhánh chính của sông Amazon.

Theo chuyên gia về khu vực Amazon, Philip Fearnside, con đập sẽ tạo ra lượng lớn khí nhà kính vì nó làm ngập hàng ngàn héc ta rừng và phân hủy thực vật khi xả nước theo mùa. Đập Belo Monte sẽ làm đổi hướng của 80% lưu lượng nước của sông Xingu trên 100 km chiều dài con sông.