Tham vấn về phát triển ngành năng lượng ở GMS

ThienNhien.Net – Ngày 30/08/2012, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phối hợp cùng với Công đoàn hóa chất mỏ và năng lượng Quốc tế (ICEM) tổ chức hội thảo tham vấn các bên liên quan tại Việt Nam về Dự án Đảm bảo phát triển bền vững ngành năng lượng ở Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (ADB RETA 7764).

Đây là hội thảo tham vấn cấp quốc gia đầu tiên về Báo cáo Đánh giá tác động môi trường chiến lược cho Dự án phát triển năng lượng ở khu vực GMS, tổ chức tiếp sau hội thảo cấp khu vực lần thứ nhất ngày 25-26/07 vừa qua tại Hà Nội.

Báo cáo này do ADB quản lý và được thực hiện bởi nhóm các nhà tư vấn do ICEM đứng đầu. Tiến trình tham vấn báo cáo tại Việt Nam được thực hiện dưới sự chủ trì của Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công thương.

Hội thảo nhằm mục tiêu tổng hợp ý kiến của các bên liên quan để làm rõ mặt tích cực và tiêu cực của việc quy hoạch phát triển điện ở Việt Nam.

Hội thảo cũng là cơ hội để các bên liên quan chia sẻ thông tin về mục tiêu, phương pháp luận và cách tiếp cận báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Các hội thảo tham vấn ở các quốc gia GMS khác dự kiến cũng sẽ được tổ chức trong năm nay.