Hội nghị ASEAN về môi trường lần thứ 23

ThienNhien.Net – Trong 2 ngày 28 và 29/08, tại Siêm Riệp (Campuchia) đã diễn ra Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về môi trường lần thứ 23 (ASOEN 23).

ASOEN 23 là Hội nghị thường niên trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường nhằm kiểm điểm tiến độ các hoạt động của các chương trình/dự án và các sáng kiến đang được triển khai trong khu vực ASEAN trong các lĩnh vực môi trường như quản lý môi trường biển và đới bờ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, các công ước đa phương về môi trường, quản lý tài nguyên nước, các thành phố bền vững môi trường, giáo dục môi trường và biến đổi khí hậu.

Hội nghị cũng nhằm thảo luận và đề xuất các sáng kiến đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả các hoạt động hợp tác trong khu vực ASEAN cũng như hợp tác ASEAN +3, hợp tác ASEAN với các nước đối thoại, các tổ chức quốc tế và các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ cấp cao Đông Á (EAS)…

Tại Hội nghị lần này bên cạnh việc tham gia vào chương trình chung của Hội nghị, Đoàn công tác của Việt Nam báo cáo các vấn đề: Tình hình hoạt động của Nhóm công tác ASEAN về các công ước đa phương về môi trường; Báo cáo Hội nghị Ban Chỉ đạo cấp Bộ trưởng Tiểu vùng Mê Công lần thứ 2 về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới, được tổ chức vào ngày 29/2/2012, tại Hà Nội; Tình hình hợp tác ASEAN- EU; Báo cáo giới thiệu việc tổ chức Diễn đàn khu vực Châu Á lần thứ IV về giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải (3R) tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 3/2013 cùng với Dự thảo Tuyên bố Hà Nội về 3R.

Trước đó, Hội nghị Hội đồng quản trị Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN lần thứ 14 cũng đã diễn ra tại cùng địa điểm.