Kế hoạch chống tẩy xanh của EU chịu sức ép từ các nhà vận động hành lang

Các nhà vận động hành lang nhiên liệu hóa thạch đang cố gắng hạ thấp các luật lệ của EU nhằm chấm dứt tình trạng “đầu tư để tẩy xanh” bằng cách đặt ra các tiêu chí dựa trên cơ sở khoa học cho bất kỳ khoản đầu tư nào tự nhận là bền vững với môi trường.

Luật “phân loại xanh” mới cho phép EU đặt các tiêu chuẩn theo khoa học cho các hình thức đầu tư được quảng bá là “bền vững về môi trường”. (Ảnh: James Tarry/James Tarry/Stocksy United)

Một báo cáo từ cơ quan giám sát vận động hành lang InfluenceMap phát hiện ra rằng mặc dù một số nhà đầu tư ủng hộ các luật lệ “gắn nhãn xanh” nhưng có tới 98% trong số 50 nhà đầu tư lớn nhất của châu Âu là thành viên của các nhóm vận động hành lang đang cố gắng làm suy yếu đề xuất.

Luật “phân loại xanh” mới cho phép EU đặt các tiêu chuẩn dựa theo khoa học cho các hình thức đầu tư được quảng bá là “bền vững về môi trường”.

Báo cáo cho thấy giới vận động hành lang cho lĩnh vực dầu khí bao gồm Eurogas, Hiệp hội các nhà sản xuất dầu khí quốc tế (IOGP) và FuelsEurope đã thúc đẩy các tiêu chí yếu hơn để xếp các dự án khí đốt vào nhóm “dự án xanh”.

Đốt khí để phát điện tuy có cường độ bằng một nửa so với đốt than nhưng vẫn phát thải các khí nhà kính được chứng minh là có thể đẩy nhanh cuộc khủng hoảng khí hậu.

Tuy vậy, FuelsEurope lập luận “không nên đặt ngưỡng đối với lượng nhiên liệu hóa thạch được sử dụng”, còn IOGP đề xuất với các nhà lập pháp EU rằng “bất kỳ khoản đầu tư nào vào các dự án liên quan đến khí đốt đều được coi là bền vững”.

Ed Collins, tác giả chính của báo cáo, cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy cách các nhóm lợi ích đã mạo hiểm đưa quá trình phân loại quan trọng của EU – thay vì dựa vào khoa học và tập trung vào các tác động thực tế – sang ủng hộ một nhóm lợi ích hạn hẹp và giữ nguyên hiện trạng về tài chính và bền vững”.

Những phát hiện từ InfluenceMap nối tiếp một báo cáo do một liên minh xanh thực hiện đầu năm nay cho thấy 5 công ty dầu khí lớn nhất đã chi ít nhất 251 triệu euro vận động hành lang của Liên minh châu Âu về chính sách khí hậu kể từ năm 2010.

Quy mô các hoạt động vận động hành lang của ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch đã châm ngòi cho lời kêu gọi từ 200 tổ chức yêu cầu lập “tường lửa” để bảo vệ nền chính trị dân chủ khỏi ảnh hưởng của ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch.

Nhật Anh (Theo Guardian)

Nguồn: