Chưa hết tháng 8 con người đã sử dụng hết tài nguyên của năm

ThienNhien.Net – Theo Global Footprint Network, tính đến ngày 22/8/2012 con người đã bắt đầu sử dụng vượt mức tài nguyên sinh thái mà Trái đất có thể đáp ứng trong năm nay.

So sánh lượng tài nguyên mà con người sử dụng và khả năng tái tạo của Trái đất, hằng năm Global Footprint Network công bố Earth Overshoot Day – ngày mà nhu cầu tiêu dùng tài nguyên của con người vượt quá khả năng đáp ứng của Trái đất.

Thu nhỏ dấu chân các-bon cần thực hiện có hệ thống (Ảnh: About)

Từ những năm 70, con người đã sử dụng tài nguyên nhiều hơn mức Trái Đất có thể cung cấp, khiến cho “món nợ sinh thái” ngày càng tăng. Nói một cách hình tượng, nếu nước nào cũng tiêu thụ tài nguyên như Mỹ hiện nay thì cần đến 4 Trái Đất để phục vụ nhu cầu của con người. Như vậy, để nền kinh tế của chúng ta có thể tồn tại và bền vững trong tương lai, các giải pháp mang tính hệ thống để giảm lượng tài nguyên tiêu thụ cần được thực hiện càng sớm càng tốt.