Earth Overshoot Day

ThienNhien.Net – So sánh lượng tài nguyên mà con người sử dụng và khả năng tái tạo của Trái đất, hằng năm Global Footprint Network công bố Earth Overshoot Day – ngày mà nhu cầu tiêu dùng tài nguyên của con người vượt quá khả năng đáp ứng của Trái đất. Năm nay, Earth Overshoot Day là ngày 21/08, sớm hơn 1 tháng so với năm ngoái (25/09). Khoảng cách của ngày này giữa các năm được dự báo sẽ tăng dần cùng với mức tăng về nhu cầu sử dụng tài nguyên của con người. Theo Global Footprint Network, có thời kỳ mức tiêu thụ tài nguyên của con người thấp hơn nhiều so với khả năng tái tạo của Trái đất, nhưng kể từ thập niên 1980 đến nay, mức tiêu thụ này đã vượt qua ngưỡng cân bằng, thậm chí quá 50% khả năng đáp ứng của Trái đất, nghĩa là phải mất một năm và năm tháng Trái đất mới có thể tái tạo lại các nguồn sinh thái mà con người cần trong một năm.