Quảng Trị phê duyệt 2 dự án trồng, chăm sóc rừng phòng hộ

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định Số 1447/QĐ-UBNDSố 1459/QĐ–UBND phê duyệt hai dự án trồng rừng, chăm sóc rừng phòng hộ tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông và lưu vực sông Bến Hải.

Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông, dự án trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ được thực hiện ở tiểu khu 820, 821, 830 thuộc xã Ba Loàng; tiểu khu 729A, 734B, 745A xã Húc Nghi; tiểu khu 822A, 785, 787A xã Triệu Nguyên; tiểu khu 850 xã Hải Phúc, huyện Đakrông. Dự án sẽ đầu tư trồng mới 50ha và bảo vệ 2.500ha diện tích rừng phòng hộ với tổng số vốn là 750 triệu đồng.

Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải có số vốn lên tới 7 tỷ 740 triệu đồng, tập trung vào trồng mới 160ha, chăm sóc 1650ha rừng phòng hộ và bảo vệ 3.700 ha rừng tự nhiên tại các tiểu khu thuộc các xã Linh Thượng (Gio Linh) và xã Vĩnh Ô, Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh).