Mời nộp đề cương cho Sáng kiến Cộng tác trong nước của PEPFAR

Mời nộp đề cương dự án cho Sáng kiến Cộng tác trong nước của PEPFAR, do tổ chức Pact Việt Nam đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID quản lý và thực hiện. Liên hệ: Bà Asia Nguyễn, Cán bộ chương trình. Địa chỉ email: asianguyen@pactvietnam.org. Điện thoại: 04 719-5330. Hạn chót nộp đề cương là 17:00 giờ thứ năm ngày 6 tháng 9 năm 2007.

Tổ chức Pact Việt Nam xin thông báo về khoản tài trợ cho 6 dự án có giá trị từ 20.000 đến 90.000 đô la Mỹ trong thời gian 2 năm. Ngân sách cho năm đầu tiên của mỗi dự án không quá 45.000 đô la Mỹ (ngân sách thấp nhất cho một năm không quá 10.000 đô la Mỹ). Chương trình hoạt động dự kiến bắt đầu được triển khai vào cuối năm 2007 (năm dương lịch). Thông qua Sáng kiến Cộng tác trong nước (LPI), Pact Việt Nam sẽ cung cấp các khoản tài trợ nhỏ cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước để thí điểm những phương pháp tiếp cận mới và/hoặc để mở rộng chương trình dự phòng HIV dựa vào cộng đồng đã và đang được triển khai có hiệu . Sáng kiến này do Pact hỗ trợ thông qua ngân sách tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ trong khuôn khổ Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp HIV/AIDS của Tổng thống Hoa kỳ (Kế hoạch khẩn cấp) được xây dựng trên cơ sở chiến lược phòng chống HIV toàn diện của Kế hoạch khẩn cấp và của Chính phủ Việt Nam. Các tổ chức địa phương sẽ được ưu tiên; tuy nhiên hồ sơ của các tổ chức quốc tế có nội dung hỗ trợ xây dựng năng lực cho các tổ chức địa phương cũng sẽ được xem xét.

Xin vui lòng liên lạc với tổ chức Pact Việt Nam qua điện thoại hoặc email để có thư mời nộp Đề cương dự án hoàn chỉnh, mẫu đăng ký và các hướng dẫn khác. Pact Việt Nam sẽ gửi mẫu đăng ký và bản hướng dẫn qua email hoặc theo đường bưu điện tới tất cả các tổ chức có quan tâm và yêu cầu. Mẫu đăng ký hoàn chỉnh và các hướng dẫn về Đề cương dự án sẽ được cung cấp bằng cả Tiếng Việt và Tiếng Anh. Các tổ chức quan tâm có thể điền mẫu và nộp Đề cương dự án bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh. Hạn chót nộp đề cương là 17:00 giờ thứ năm ngày 6 tháng 9 năm 2007.

Địa chỉ liên hệ:

Bà Asia Nguyễn, Cán bộ chương trình

Địa chỉ email: asianguyen@pactvietnam.org

Điện thoại: 04 719-5330

Để cập nhật thêm thông tin, xin xui lòng xem trên trang web:

http://www.PACTworld.org/programs/country/vietnam/vietnam_rfa.htm