Kiên Giang: Gần 500 triệu đồng quy hoạch phát triển thủy sản

ThienNhien.Net – Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 vừa được UBND tỉnh này phê duyệt với tổng kinh phí 476,951 triệu đồng, chủ dự án là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang, thời gian thực hiện trong năm 2011.

(Ảnh minh hoạ: kiengiang.gov.vn)

Mục tiêu của quy hoạch nhằm xây dựng các phương án phát triển hiệu quả ngành thủy sản, trong đó có tính đến các yếu tố và tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Nội dung quy hoạch tập trung vào một số hạng mục chính như: đánh giá nguồn lực về điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội liên quan đến ngành thủy sản; đánh giá hiện trạng hoạt động sản xuất thủy sản giai đoạn 2000 – 2010; quy hoạch phát triển ngành thủy sản đến năm 2020; các giải pháp thực hiện…