Thanh Hóa chuyển hơn 112 ha rừng nghèo kiệt sang trồng cao su

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết Khu vực khai thác tận dụng lâm sản chuyển đổi đất lâm nghiệp có rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng cây cao su của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng.

Theo Đề án này, khu vực đất lâm nghiệp có rừng tự nhiên nghèo kiệt được phép chuyển đổi sang trồng cây cao su có tổng diện tích là 112,1 ha, trong đó diện tích rừng nghèo kiệt là 92,2 ha; khu vực đất trống là 19,9 ha thuộc hai xã Xuân Hòa và Thanh Hòa, huyện Như Xuân.

Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Ban quản lý sông Chàng phải thực hiện đúng và đầy đủ các giải pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường; tuyệt đối không sử dụng các loại máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nhiên liệu, hóa chất và các vật liệu đã bị cấm sử dụng; đảm bảo các chất thải được xử lý đạt các tiêu chuẩn hiện hành trước khi thải ra môi trường.