Thủ tướng phê duyệt danh mục 2 dự án

Bê tông hóa giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí nông thôn mới ở địa phương. Ảnh: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án “Hỗ trợ kỹ thuật công tác điều phối và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tài trợ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại cho dự án trên là 397.000 USD.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt danh mục dự án “Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế, giai đoạn 2012-2013” do Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc (UNEP) và Quỹ Ủy thác cho Sáng kiến “Tiếp cận chiến lược quản lý hóa chất quốc tế (SAICM)” đồng tài trợ cho Bộ Y tế với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 248.000 USD.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế hoàn thiện văn kiện các dự án trên, tiến hành thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.