Công bố báo cáo về thiên tai và nghèo đói ở Quảng Bình

ThienNhien.Net – Tiếp nối nghiên cứu “Phân tích sơ bộ về thảm họa lũ lụt ở Việt Nam”, một bản báo cáo về thiên tai và nghèo đói ở Quảng Bình vừa được công bố. Đây là một nội dung trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực thể chế trong quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam (bao gồm các thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu)” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam thực hiện.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Khác với bản báo cáo trước mang tính khái quát, nghiên cứu này tập trung vào tỉnh Quảng Bình nhằm tìm ra mối liên hệ giữa các thảm họa thiên tai và tình trạng nghèo đói để đưa ra những khuyến nghị đối với các nhà quản lý. Các phân tích được tiến hành dựa trên dữ liệu thu thập từ các huyện trên địa bàn tỉnh. Với nhận định rằng mối liên hệ giữa thiên tai và nghèo đói rất phức tạp, báo cáo chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Nhóm tác giả đề xuất những nghiên cứu tiếp theo cần phải thu thập nguồn dữ liệu tốt hơn cả về số lượng và chất lượng, đồng thời củng cố nguồn cơ sở dữ liệu về thiên tai từ cấp xã, huyện và khai thác nguồn dữ liệu mới về các nguy cơ thiên tai khác như hạn hán, ngập mặn, động đất để đánh giá các mối nguy đa chiều hơn. Thêm vào đó, cũng cần xâu chuỗi những dữ liệu thiên tai đã có của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương với những dữ liệu đang tồn tại về các chỉ số kinh tế-xã hội của Tổng cục Thống kê.

Nghiên cứu được đánh giá là không chỉ góp phần xây dựng được một hệ thống thông tin chuyên sâu về thiên tai ở một địa phương mà còn cho thấy tín hiệu khả quan về việc xây dựng một hồ sơ thống kê dữ liệu về rủi ro thiên tai cho tất cả các tỉnh trong cả nước. Hồ sơ thống kê này sẽ rất hữu ích cho các chương trình dự án của chính phủ cũng như các tổ chức phi chính phủ ví dụ như Mô hình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Theo đánh giá, nghiên cứu này là khởi đầu tốt cho việc phát triển các chiến lược, chính sách và kế hoạch mới để giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.