Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xã hội

ThienNhien.Net – Dự án “Cải thiện chính sách và Nâng cao chất lượng dịch vụ tại cộng đồng cho người sử dụng ma túy ở Hải Phòng” vừa được khởi động ngày 16/02/2011 tại thành phố Hải Phòng. Dự án do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, và Chi Cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội Hải Phòng thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI Việt Nam), dưới sự tài trợ của Quỹ Atlantic Philanthropies với tổng kinh phí 120.000 USD trong 4 năm.

Dự án nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ tuyến xã/phường về công tác xã hội, đào tạo về công tác xã hội cấp đại học và sau đại học nhằm đưa công tác xã hội trở thành một nghề chính quy ở Việt Nam, mà cụ thể là cho các cán bộ hỗ trợ người sử dụng ma túy cải thiện tình trạng sức khỏe.

Hải Phòng được chọn là địa bàn thực hiện dự án nhằm tăng cường đào tạo tại chỗ cho cán bộ địa phương tuyến xã/phường sẵn có ở cộng đồng về lĩnh vực cung cấp dịch vụ công tác xã hội/quản lý trường hợp đối với người sử dụng ma túy. Các cán bộ này có nhiệm vụ giúp họ tiếp cận các dịch vụ điều trị cai nghiện hiệu quả tại cộng đồng.

Ước tính Hải Phòng hiện có khoảng 8.000 người thường xuyên tiêm chích ma túy, trong số này có khoảng 1.800 đến 2.000 người được quản lý tại các trung tâm. “Hải Phòng đang dẫn đầu trong việc cung cấp các dịch vụ cho người sử dụng ma túy. Chính quyền Hải Phòng đã sớm thực hiện chương trình Methadone cùng với các dịch vụ y tế khác để nâng cao sức khỏe cho người sử dụng ma túy. Dự án sẽ tiếp tục đi theo xu hướng này và hỗ trợ đào tạo tại chỗ cho các cán bộ làm công tác xã hội và dịch vụ quản lý đối với người sử dụng ma túy”, Bà Caroline Francis, Phó Giám đốc Quốc gia của FHI, nói.

Lãnh đạo các cấp, ngành thành phố phụ trách công tác phòng chống tệ nạn xã hội, cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội xã/ phường, người sử dụng ma túy và gia đình họ cũng nằm trong nhóm thụ hưởng lợi từ dự án. Ngoài ra, dự án còn tạo cơ hội cho các sinh viên được đào tạo chính quy về công tác xã hội trong các trường đại học được thực tập và học hỏi kinh nghiệm làm việc tại cộng đồng.

Bà Lê Thị Đài, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Hải Phòng, nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng các kinh nghiệm của dự án này sẽ là cơ sở để định hướng lại chính sách xây dựng các chương trình hỗ trợ dịch vụ xã hội cho người sử dụng ma túy hiệu quả, giúp họ ổn định cuộc sống”.

Dự án “Cải thiện chính sách và Nâng cao chất lượng dịch vụ tại cộng đồng cho người sử dụng ma túy ở Hải Phòng” được xây dựng và thực hiện nhằm hưởng ứng Đề án Phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt ngày 25/03/2010 do Bộ Lao động Thương Binh Xã hội đảm nhận chính.

FHI Việt Nam là tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe. FHI có mặt tại Việt Nam từ năm 1998 và hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực phòng tránh HIV, chăm sóc các nhóm nguy cơ cao và phòng chống tác hại thuốc lá. Dự án “Cải thiện chính sách và Nâng cao chất lượng dịch vụ tại cộng đồng cho người sử dụng ma túy ở Hải Phòng” là dự án đầu tiên tổ chức FHI tại Việt Nam ký kết với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội mà đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp là Chi cục Phòng chống Tệ nạn Xã hội.

Quỹ Atlantic Philanthropies là tổ chức quốc tế hỗ trợ cuộc sống của những người tàn tật và dễ bị ảnh hưởng. Hoạt động của Quỹ tập trung vào các vấn đề xã hội liên quan tới người già, trẻ em và thanh niên, dân số, hòa giải và quyền con người. Các chương trình do Quỹ hỗ trợ hiện đang được thực hiện ở Australia, Bermunda, Băc Ai len, Cộng hòa Ai len, Nam Phi, Mỹ và Việt Nam.