Nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường các lưu vực sông

ThienNhien.Net – Đó là một trong những đề nghị của phiên họp thứ 8 Ủy ban BVMT lưu vực sông Cầu diễn ra tại Bắc Giang ngày 10/08.

Sau khi điểm lại những việc đã làm được của các địa phương trên lưu vực sông, ông Hoàng Ngọc Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch Uỷ ban Bảo vệ (UBBV) lưu vực sông Cầu đặc biệt nhấn mạnh tới 4 đề nghị của phiên họp. Thứ nhất là đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch bảo vệ môi trường cho lưu vực sông Cầu trình phê duyệt trong năm 2102; xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về các loại hình sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm cần cấm hoặc hạn chế đầu tư trên địa bàn thuộc các lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ – sông Đáy và sông Đồng Nai; hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012 – 2015.

Sông Cầu đoạn chảy qua thành phố Bắc Giang (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Thứ hai là đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương trong lưu vực và các Bộ, ngành liên quan tổng kết, đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của UBBV môi trường lưu vực sông, trong đó có UBBV môi trường lưu vực sông Cầu, với phương án thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về BVMT các lưu vực sông Việt Nam, do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là Phó Trưởng ban và các thành viên là Thứ trưởng các Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Y tế… và lãnh đạo các địa phương thuộc 3 lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ – sông Đáy, hệ thống sông Đồng Nai và các lưu vực sông khác. Dưới Ban chỉ đạo Nhà nước về BVMT các lưu vực sông Việt Nam là các tiểu ban thực hiện triển khai Đề án cho mỗi lưu vực sông.

Ủy ban đề nghị Bộ Xây dựng triển khai xây dựng các Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp lưu vực sông Cầu và Quy hoạch quản lý chất thải rắn tại các địa phương trong lưu vực sông Cầu đến năm 2030.

Đồng thời đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc phân bổ các nguồn vốn nhằm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường đối với các tỉnh nói chung, trong đó có 6 tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu.

UBBV lưu vực sông Cầu cũng đề nghị Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) chủ động phối hợp, đồng thời có kế hoạch kiểm tra, giám sát hoặc điều tra, xử lý theo thẩm quyền để ngăn chặn tình trạng đổ thải trái phép ra môi trường.