Cải cách thủ tục hành chính: Từ nhận thức đến hành động

ThienNhien.Net – Ngành Tài nguyên và Môi trường xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm, muốn hoạt động hiệu quả cần có sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động

Ngày 4/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có buổi họp triển khai Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với sự tham gia của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng chính phủ và các đơn vị thuộc Bộ.

Quyết định 263 quy định việc rà soát, đơn giản hóa 24 nhóm TTHC và cắt giảm 30% chi phí TTHC. Bộ được Chính phủ giao 5 nhóm TTHC và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để rà soát 4 TTHC khác. Bộ giao cho các đơn vị liên quan rà soát các TTHC, nắm bắt tình hình, xử lý, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng măc.

Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Đức Nhanh nhấn mạnh, cải cách TTHC có tác động to lớn đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Đây là mục đích và thước đo chất lượng quản lý nhà nước của từng Bộ, ngành, địa phương. Ngành TNMT xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, muốn hoạt động có hiệu quả thì công tác cải cách TTHC phải chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động cụ thể. Với tinh thần cải cách TTHC, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, Bộ đã và đang tích cực triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.