Tài trợ bổ sung Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp

ThienNhien.Net – Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định Tài trợ Khoản tài trợ bổ sung cho Dự án “Phát triển ngành Lâm nghiệp” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Ảnh: ThienNhien.Net

Trước đó, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/6/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký với đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lý có liên quan cho Dự án “Phát triển ngành Lâm nghiệp” vay vốn do WB tài trợ.

Theo đó, WB cam kết cấp cho Việt Nam một khoản tín dụng trị giá 19 triệu SDR (tương đương khoảng 30 triệu USD) theo các điều khoản quy định trong Hiệp định Tài trợ nhằm hỗ trợ thực hiện Dự án. Đây là khoản vay từ nguồn vốn ưu đãi của IDA (Hiệp hội Phát triển Quốc tế – tổ chức của WB).

Thời hạn vay là 25 năm, trong đó có 5 năm ân hạn, lãi suất vay là 1,25%/năm, phí dịch vụ là 0,75%/năm, phí cam kết là 0-0,5%/năm. Ngày trả nợ gốc và các khoản phí và lãi vay là ngày 15/5 và 15/11 hàng năm. Ngày đóng tài khoản tín dụng là 31/3/2015.

Đây là khoản tài trợ bổ sung, bao gồm các mục tiêu và hợp phần của Dự án gốc và được thiết kế theo hướng tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động. Cụ thể, 2,15 triệu USD được bổ sung để thực hiện phát triển thể chế với 2 nội dung mới là (i) tiến hành nghiên cứu về các lâm trường quốc doanh, thị trường gỗ và quản lý rừng cộng đồng; (ii) cung cấp các hỗ trợ phát triển thế chế cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngoài ra, hoạt động Trồng rừng sản xuất cũng được bổ sung 21,73 triệu USD để tiếp tục duy trì các hoạt động cũ và mở rộng ra hai tỉnh mới là Thanh Hóa và Nghệ An. Hoạt động Quản lý Dự án, giám sát và đánh giá được bổ sung 6,12 triệu USD.

Cơ quan chủ quản là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong giai đoạn bổ sung vốn của Dự án, các hoạt động của Dự án sẽ được triển khai tại 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Trong đó, Nghệ An và Thanh Hóa là hai tỉnh mới được bổ sung.