Cơ hội làm việc tại CARE

Tổ chức CARE Việt Nam cần tuyển 01 Cán bộ dự án Nước và Vệ sinh, 01 Cán bộ Tài chính và Hành chính và 02 Cán bộ dự án, làm việc tại Long An hoặc An Giang và đi công tác tại các vùng dự án theo yêu cầu.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/7/2012.