LIN tài trợ đề xuất giáo dục

​​Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng (LIN) kêu gọi đề xuất dự án từ các tổ chức phi lợi nhuận địa phương (NPO) đang làm việc để cải thiện tiếp cận giáo dục cho những nhóm người dễ bị tổn thương tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh lân cận. Đây là vòng tài trợ thứ hai của LIN trong năm 2014 và là lần thứ tư của các khoản tài trợ tập trung vào một chủ đề cụ thể. Tham gia vào vòng tài trợ này, LIN sẽ mang đến cho các tổ chức những hỗ trợ không chỉ về mặt tài chính mà còn truyền thông, tư vấn một-một, nâng cao năng lực và kết nối tình nguyện viên chuyên môn.

Mục tiêu của LIN khi cung cấp gói tài trợ này là:

  • Nâng cao nhận thức và thu hút sự chú ý về nhu cầu của những nhóm người dễ bị tổn thương cũng như những tổ chức phi lợi nhuận đang hỗ trợ những nhóm người này.
  • Đầu tư vào những dự án giúp xóa bỏ rào cản và/hoặc cải thiện tiếp cận với giáo dục chất lượng cho những nhóm người dễ bị tổn thương đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
  • Hỗ trợ những tổ chức phi lợi nhuận địa phương đang làm việc để đáp ứng nhu cầu của những nhóm người dễ bị tổn thương trong cộng đồng và cải thiện việc tiếp cận công bằng với các cơ hội.
  • Nâng cao năng lực cho các tổ chức phi lợi nhuận thông qua việc xây dựng kỹ năng trong quá trình nộp đề xuất dự án và thực hiện dự án được tài trợ.
  • Kết nối những người có nguồn lực và muốn chia sẻ với các tổ chức để phát triển cộng đồng nơi chúng ta đang sinh sống và làm việc một cách hiệu quả.
  • Kết nối mọi người vì một mục tiêu chung.

Hạn chót cho việc gởi bản đề xuất tài trợ: 17h00 chiều 26/06/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.