Trồng mới 2.950 ha rừng tại Thanh Hóa

ThienNhien.Net – Trong 6 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh Thanh Hóa đã trồng mới được 2.950 ha rừng.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Phong trào trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã, đang phát triển rộng khắp và bước đầu đem lại những kết quả khả quan, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động nông thôn.

Mục tiêu phương án trồng mới và cải tạo rừng sản xuất tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008 – 2015 đề ra là toàn tỉnh Thanh Hóa sẽ trồng mới và trồng lại rừng bằng phương pháp thâm canh 119.586 ha. Trong đó, trồng cây gỗ lớn, gỗ nhỡ 37.086 ha; trồng cây gỗ nhỏ 68.400 ha, trồng luồng 14.100 ha.

Đồng thời, đưa độ che phủ của rừng tăng thêm 6%, góp phần giảm thiểu xói mòn và thoái hóa đất, điều tiết nguồn nước, hạn chế lũ ống, lũ quét, bảo vệ môi trường sinh thái. Giải quyết căn bản tình trạng phá rừng làm nương rẫy, hạn chế nguy cơ cháy rừng, góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên trong khu vực.

Đặc biệt, với vùng nguyên liệu mới và ổn định trên, toàn tỉnh Thanh Hóa sẽ có khoảng 5.563.000 m³ gỗ lớn; 8.208.000 m³ gỗ nhỏ; 8,4 triệu cây luồng nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy, doanh nghiệp chế biến lâm sản.

Theo tính toán, nguồn lợi từ rừng còn giải quyết việc làm cho khoảng 60.000 hộ dân, với 150.000 lao động tại 25 huyện, thị xã nằm trong vùng quy hoạch trồng rừng.

Hện ngành lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa đang tập trung quy hoạch các nguồn giống, hệ thống vườn ươm; các vùng nguyên liệu giấy, ván dăm, đồ mộc…

Thanh Hóa cũng xác định ưu tiên phát triển các cơ sở chế biến có quy mô lớn, công nghệ cao để tiết kiệm tài nguyên và không làm ô nhiễm môi trường. Khuyến khích phát triển các làng nghề, tổ hợp, hợp tác xã sản xuất, chế biến lâm sản như: đồ mộc, thủ công mỹ nghệ, cót ép, ván luồng…

Thực tế, độ che phủ của rừng của tỉnh Thanh Hóa từ 36,3% năm 1999 đã được nâng lên 49,1% vào năm 2011.