Hỗ trợ nông dân Trà Vinh sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Ngày 16/2, Ban điều phối Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tỉnh Trà Vinh (Dự án AMD Trà Vinh) cho biết, năm 2017, Dự án AMD Trà Vinh dành hơn 130 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân trong tỉnh sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu.

Thu hoạch lạc ở xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang. Ảnh: Huy Hoàng/TTXVN

Trong 130 tỷ đồng này thì nguồn vốn vay của Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) gần 58 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại của IFAD gần 29 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh hơn 21 tỷ đồng, số tiền còn lại do người hưởng lợi đối ứng.

Theo ông Huỳnh Nghĩa Thọ, Giám đốc Ban điều phối Dự án AMD Trà Vinh, số tiền trên sẽ thực hiện các hoạt động như xây dựng năng lực thích ứng biến đổi khí hậu trên lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn cho cộng đồng; đầu tư sinh kế bền vững, phát triển kinh tế – xã hội lồng ghép yếu tố khí hậu; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình quy mô nhỏ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn thích ứng biến đổi khí hậu; nghiên cứu và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững thích ứng với những điều kiện xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt…

Năm 2016, Dự án AMD Trà Vinh đã giải ngân nguồn vốn hơn 180 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân trong tỉnh sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu; trong đó, nguồn vốn vay và hỗ trợ không hoàn lại của IFAD gần 95 tỷ đồng, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam hơn 25 tỷ đồng, phần còn lại do người người lợi đóng góp.

Ban điều phối đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đã thực hiện 15 mô hình khảo nghiệm sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu với 113 hộ tham gia.

Nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khá cao có thể nhân rộng. Điển hình như mô hình “Nuôi sò huyết trong ao nuôi tôm quảng canh cải tiến” ở xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, cho lợi nhuận 107 triệu đồng/ha; “Nuôi tôm sú kết hợp cá rô phi” ở xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, lợi nhuận trên 500 triệu/ha; “Nuôi cá thát lát cườm kết hợp cá sặc rằn” ở xã Ngãi Hùng, Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, lợi nhuận 300 triệu đồng/ha; “Trồng lạc trong mùa mưa sử dụng phân hữu cơ vi sinh” ở xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, lợi nhuận 32 triệu đồng/ha…

Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cứu Long tại Trà Vinh được thực hiện từ 2014 – 2020, trên địa bàn 30 xã thuộc 7 huyện trong tỉnh, với 15.000 hộ nghèo và cận nghèo được hưởng lợi, do Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế tài trợ. Tổng nguồn vốn đầu tư của dự án là 521 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn vay của IFAD hơn 233,5 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại của IFAD hơn 126,5 tỷ đồng, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam gần 79,5 tỷ đồng, số tiền còn lại do người hưởng lợi đối ứng.

Mục tiêu tổng thể của dự án là xây dựng sinh kế bền vững cho người nghèo ở nông thôn trong điều kiện môi trường thay đổi; nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng để tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.