Thiết kế Trung tâm sáng tạo khí hậu Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngày 15/11, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng thế giới (InfoDev) tổ chức Hội thảo bàn về thiết kế Trung tâm sáng tạo  khí hậu (CIC) ở Việt Nam.

Hơn 120 đại biểu tham gia hội thảo đã xác định các giải pháp để nhân rộng các công nghệ môi trường tại Việt Nam, bao gồm phát triển công nghệ xanh; tiếp cận nguồn tài chính; tăng trưởng công ty và khởi sự doanh nghiệp; chuyển đổi thị trường; chính sách và thể chế.

Dự kiến vào khoảng tháng 5/2012 việc thiết kế CIC sẽ hoàn thành.