PSI tuyển Quản lý chương trình

PSI – Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế cần tuyển 01 vị trí Quản lý chương trình làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.