Hỗ trợ vốn đến 70% giá trị các dự án tái chế chất thải

ThienNhien.Net – Ngày 10/07/2012, Quỹ tái chế chất thải TP.Hồ Chí Minh công bố Chương trình Hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi đối với các chương trình, đề án, dự án hoặc các hạng mục liên quan đến hoạt động tái chế chất thải trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh hoặc tái chế chất thải của TP.Hồ Chí Minh tại các địa phương khác.

Theo đó, hạn mức cho vay tối đa là 70% giá trị dự toán đầu tư của hạng mục, chương trình, đề án, dự án và tổng mức dư nợ cho vay tối đa không vượt quá 7,5 tỷ đồng cho một dự án. Thời gian cho vay không quá 7 năm đối với một dự án, trong đó thời gian ân hạn trả vốn và lãi không quá 1 năm. Đối tượng cho vay là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có các hạng mục, chương trình, đề án, dự án liên quan đến hoạt động tái chế chất thải trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh hoặc tái chế chất thải của TP.Hồ Chí Minh tại các địa phương khác; các dự án thử nghiệm, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tái chế chất thải trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh và các dự án khác liên quan theo quyết định của UBND TP.Hồ Chí Minh.

Ông Huỳnh Phú Nam, Giám đốc Quỹ tái chế TP.Hồ Chí Minh, cho biết Quỹ sẽ áp dụng các phương thức cho vay cụ thể gồm cho vay một phần kinh phí thực hiện các chương trình, hạng mục, dự án; cho vay dự án bằng vốn của Quỹ hoặc vay hợp vốn với các tổ chức tín dụng khác; cho vay trả góp theo hình thức khi ký kết hợp đồng tín dụng, đơn vị vay vốn có thể thỏa thuận với Quỹ số lãi vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra nhiều kỳ hạn trong thời hạn vay vốn. Về lãi xuất cho vay, Quỹ tái chế chất thải TP.Hồ Chí Minh tính theo mức lãi suất cho vay tính bằng mình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng (loại lãi trả sau) của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố công bố còn hiệu lực cộng với phí quản lý 2%.

Cũng theo ông Huỳnh Phú Nam, hoạt động hỗ trợ cho vay ưu đãi, hỗ trợ các chương trình, đề án, dự án tái chế chất thải trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nhằm hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị cùng chung tay làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường chung của thành phố, đồng thời khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động giảm phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng và tái chế nhằm giảm lượng chất thải vào môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên.