Triển khai thỏa thuận Việt Nam – Hà Lan về ứng phó BĐKH

ThienNhien.Net – Sáng 30/6, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) và quản lý nước.

Đến nay, các đối tác hai bên đã triển khai 4/9 nội dung hợp tác trong Thỏa thuận hợp tác được Thủ tướng hai nước ký ngày 04/10/2010, bao gồm xây dựng Kế hoạch châu thổ sông Cửu Long, phát triển TP. Hồ Chí Minh tiến ra biển, tăng cường tiếp xúc kinh doanh và thương mại trong lĩnh vực quản lý nước, hợp tác giáo dục sau đại học về quản lý nước, thích ứng với BĐKH và các hệ sinh thái nông nghiệp liên quan tại Việt Nam.

Các nội dung hợp tác thỏa thuận đều được hai bên chủ động và khẩn trương triển khai.

Về phía Việt Nam, Phân ban đã tiến hành thúc đẩy các mặt thể chế, kỹ thuật, chỉ đạo các đối tác trong nước làm việc với các đối tác Hà Lan thống nhất các nội dung hợp tác, thực hiện trên thực tế.

Thường trực Phân ban cũng hoàn thiện Quy chế làm việc Phân ban, thành lập Ban điều phối liên ngành, xây dựng kế hoạch hoạt động của năm 2012, trong đó có các nhiệm vụ phê duyệt Đề cương Kế hoạch châu thổ sông Cửu Long, cập nhật kịch bản BĐKH, nước biển dâng…

Một trong những nội dung nổi bật của Thỏa thuận Việt Nam – Hà Lan là việc hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Rotterdam triển khai Chương trình TP. Hồ Chí Minh phát triển về phía biển, thích ứng với kịch bản BĐKH. Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, kết quả của hợp tác sẽ là việc lập cơ sở dữ liệu chung về các tác động của BĐKH, xây dựng khung trợ giúp về các tiêu chuẩn phát triển đô thị, cảng biển, xem xét lại các quy hoạch tổng thể, các chiến lược liên quan chịu ảnh hưởng và cần thích ứng với tình trạng BĐKH.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý vấn đề kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ và hoàn thiện kế hoạch hành động cho Phân ban 6 tháng cuối năm 2012, tạo cơ sở đầy đủ để thúc đẩy các nội dung thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực này giữa hai nước.

Các bộ, ngành và địa phương liên quan tổng hợp và cung cấp thông tin, số liệu, đặc biệt là các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của ngành liên quan đến các nội dung hợp tác, đặc biệt là tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh. Khu vực này cũng cần sớm phê duyệt kịch bản ứng phó với tình trạng BĐKH, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để lồng ghép, cập nhật các chương trình hành động.

Một số chương trình, dự án có tính cấp bách được Phân ban chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình chống ngập, xây dựng các hồ chứa…

Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về thời gian và nội dung chính của Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với BĐKH và quản lý nước tại Hà Lan.