Công bố kết quả cập nhật kịch bản BĐKH

ThienNhien.Net – Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành việc cập nhật Kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam và chính thức công bố rộng rãi để các bộ, ngành, địa phương có căn cứ xây dựng kế hoạch hành động; đồng thời công khai hóa để toàn dân biết nhằm chủ động ứng phó với BĐKH.

Ảnh minh họa (Nguồn: ThienNhien.Net)

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết, trong năm 2009, trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và công bố kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam. Song mức độ chi tiết của các kịch bản mới chỉ giới hạn cho 7 vùng khí hậu và dải ven biển Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc cập nhật và chi tiết hóa các kịch bản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu và các đơn vị quản lý nhà nước, xây dựng Kịch bản BĐKH và nước biển dâng chi tiết cho Việt Nam.

So với Kịch bản công bố năm 2009, Kịch bản cập nhật BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam đã được xây dựng trên cơ sở khai thác tối đa các nguồn số liệu, dữ liệu, các điều kiện khí hậu cụ thể của Việt Nam đến năm 2010 và sản phẩm của các mô hình khí hậu, công cụ thống kê được lựa chọn, xây dựng chuyên biệt cho Việt Nam.

Các kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam có mức độ chi tiết đến đơn vị hành chính cấp tỉnh, các khu vực ven biển, đặc biệt là đã bổ sung một số yếu tố cực trị khí hậu, phục vụ cho công tác tính toán thiết kế và quy hoạch.

Kết quả cập nhật Kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho Việt Nam sẽ là cơ sở quan trọng định hướng cho các bộ, ngành, địa phương đánh giá tác động tiềm tàng của BĐKH, qua đó giúp cho việc xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó hiệu quả hơn, giảm thiểu tối đa những thiệt hại về kinh tế-xã hội do hiện tượng này gây ra.